Huisregels

 

**         Voor u en voor mij is het prettig als u voorafgaand aan de massage thuis een douche heeft genomen.

**         Bij een eerste bezoek kunnen er mogelijk enkele gegevens betreffende uw gezondheid gevraagd worden.

**         Het niet verstrekken van de juiste informatie of het verstrekken van niet volledige of foute informatie is geheel voor 

             uw eigen risico.

**         Ik behoud mij het recht voor om zonder opgave van reden een behandeling aan u te weigeren of een behandeling te

             staken.

**         Bij het maken van een afspraak worden uw naam en telefoonnummer gevraagd. Uw gegevens worden niet aan derden

             verstrekt.

**         Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur voor het moment kosteloos worden geannuleerd. Daarna kunnen de kosten bij

             u in rekening worden gebracht.

**         U kunt uitsluitend contant betalen.

**         Om rustig te kunnen werken staan tijdens de massage de telefoons uit. Wilt u toch contact met mij spreek dan een

             bericht in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

**         Ik geef alleen massages ter ontspanning, voor medische klachten verwijs ik u door naar een medisch behandelaar.

**         Indien u al onder medische behandeling staat is het verstandig om eerst aan uw behandelaar te vragen of de door u

             gewenste behandeling geen belemmering is voor de behandeling.

**         Mijn praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.